korepetycje Żywiec
Centrum Języka Angielskiego Progress
tel. 880 906 588
cja.progress@gmail.com

Rodzaje kursów

Język ogólny

Język ogólny

Prowadzimy zajęcia na każdym poziomie zaawansowania. Podczas kursu ćwiczymy wszystkie funkcje językowe. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne wykorzystanie języka. Nie prowadzimy szkoleń w oparciu o jeden podręcznik. Wykorzystujemy szereg różnorodnych materiałów oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Język angielski w biznesie (Business English)

Język angielski w biznesie (Business English)

Podczas zajęć korzystamy z wybranego obecnie na rynku bestsellera w dziedzinie nauczania Business English. Zajęcia uzupełniane są o dodatkowe materiały autentyczne, autorskie oraz multimedialne. Kurs ukierunkowany jest na poznawanie specjalistycznego słownictwa z szeregu dziedzin biznesu oraz na usprawnienie codziennej komunikacji w środowisku pracy.

Konwersacje

Konwersacje

Zajęcia konwersacyjne służą doskonaleniu umiejętności komunikowania się w środowisku biznesowym oraz ogólnym. Wykorzystujemy prezentacje, studia przypadków, pomoce interaktywne, mapy mentalne, odgrywanie ról etc. Zajęcia konwersacyjne przeznaczone są dla osób znających język angielski co najmniej na poziomie B1.

Warsztaty profilowane

Warsztaty profilowane

Podczas warsztatów profilowanych przedstawiamy materiał z konkretnej dziedziny. Ćwiczymy wszystkie umiejętności językowe skupiające się wokół wskazanego przez Państwa tematu. W ramach warsztatów profilowanych analizujemy różne zagadnienia związane głównie z kontekstem biznesowym np. rozmowy telefoniczne, negocjacje, język prezentacji spotkań, narad i konferencji, korespondencja handlowa itp.

Przygotowanie do egzaminów. (TOEIC, FCE, CAE, BEC)

Przygotowanie do egzaminów. (TOEIC, FCE, CAE, BEC)

Przeprowadzamy szkolenia przygotowujące konkretnie pod dany egzamin językowy. Podczas zajęć analizujemy arkusze z ubiegły lat. Tłumaczymy również różne strategie egzaminacyjne, które ułatwiają rozwiązywanie testu językowego. Kurs przygotowawczy do obecnie najczęściej zdawanego egzaminu z języka angielskiego w środowisku pracy TOEIC prowadzony jest zawsze przez akredytowanego egzaminatora.

Język specjalistyczny

Język specjalistyczny

Organizujemy kursy poświęcone konkretnym dziedzinom wskazanym przez klienta np. język angielski w logistyce. Szkolenia mogą mieć krótką formę w postaci warsztatów profilowanych, bądź mogą składać się z długookresowych zajęć.

Kurs szyty na miarę

Kurs „szyty na miarę”

To Państwo decydujecie o zwartości kursu. Po przeprowadzonej analizie językowej ustalamy szczegóły dotyczące szkolenia. Zajęcia mogą mieć formę mieszaną np. język ogólny z elementami języka specjalistycznego lub warsztaty profilowane z zajęciami poświęconymi tylko konwersacjom.

Responsive Design
Valid XHTML | Valid CSS |
Designed by interstrony.net